Medlemskap

Medlemskap for 2021 er satt til 1000,- kroner

Pensjonister og ungdom under 20 år, samt studenter og primærmedlemmer i andre klubber betaler 800 kr.

Husk å merk innbetalingen med navn
Betales til kontonummer: 3201.08.91581

Ønsker du et medlemskap send informasjonen under, til Petter Fossan

Navn
Adresse
Fødselsdato
Telefonnummer
Epostadresse