Turneringsservice(TS) opplæring

Klubben oppfordrer alle til å melde seg på kurs!

På vegne av Stavanger Sku og Rogalands Skolesjakkutvalg inviteres medlemmer i Stavanger Sku til kurs i turneringsservice (TS) på Sandnes Videregående Skole 9. mars. Kurset vil holdes av Roar Nærheim fra kl. 10 – 15 i klasserom 253 på skolen. Alle deltakere på kurset må ha med egen PC, og helst ha lastet ned Turneringsservice til PC-en på forhånd.

Turneringsservice er programmet som brukes til å lage og gjennomføre så og si alle turneringer i Norge. Det er med andre ord et veldig viktig og mye brukt redskap som flere burde lære seg å bruke. Det er dessverre få som har kjennskap til programmet, noe som gjør at det også er få som vet hvordan man skal arrangere og gjennomføre turneringer. Derfor er det ønskelig at flere lærer seg å bruke turneringsservice, slik at vi kan få arrangert flere turneringer i regionen. 

Programmet for dagen vil bli som følger: 
Kl. 10.00 – 11.00: Velkommen og kort gjennomgang av innstillinger i TS 
Kl. 11.00 – 11.15: Pause 
Kl. 11.15 – 12.00: Opprette og legge ut turnering på Internett. Legge inn spillere manuelt. 
Kl. 12.00 – 13.00: Lunsjpause 
Kl. 13.00 – 15.00: Simulering av ulike turneringstyper med innlegging av resultater og utskriving av resultater. 

Det er plass til opptil 30 stykker på kurset, og interesserte bes mele sin interesse til meg på e.kyrkjeboe@gmail.com 

Vennlig hilsen 
Erlend Kyrkjebø 
Barne- og ungdomssekretær i SSKU