Semesterplan høst 2021:

30/8      Lyn

6/9         Hurtig

13/9 Hurtighurtig

20/9      Lyn

27/9      Hurtig

4/10      Hurtighurtig

11/10    Høstferie

18/10    Lyn

25/10    Hurtig

1/11      Hurtighurtig

8/11      Lyn

15/11    Hurtig

22/11    Hurtighurtig

29/11    Lyn

6/12      Hurtig

13/12    Avslutning

Digitalt Årsmøte

Stavanger Sjakklubb avholder årsmøte mandag 15. mars kl. 19. Årsmøte blir i år i digitalt format på Microsoft Teams.

Innkalling med link for deltakelse er sendt til alle medlemmer på e-post.

Agenda for årsmøtet:

1. Formelt årsmøte

a. Valg av møteleder og referert

b. Årsmelding

c. Årsregnskap

d. Kontingent

e. Innkomne forslag

f. Valg av styret (velges for ett år om gangen)

g. Valg av revisor (velges for ett år om gangen)

h. Valg av valgkomite (velges for ett år om gangen)

2. Orientering om status aktiviteter i lys av covid-situasjonen

Hilsen styret i Stavanger Sjakklubb

Sjakk avlyst!

Basert på covid-19 utvikling har styret i dag bestemt å avlyse Tjensvoll sjakk de to neste mandagene, dvs 9. og 16. november.

Vi kommer tilbake innen 16.11 med oppdatert info ifht om det er mulig å starte opp igjen 23.11.

Oppstart høstsemesteret

Stavanger Sjakklubb starter opp igjen klubbkvelder på Tjensvoll bydelshus på mandager fom. 31. august!

Etter en lang tids coronapause starter vi opp igjen med klubbkvelder på mandager fra og med 31. august kl. 19 på Tjensvoll bydelshus.

Styret er pålagt og opptatt av at vi avvikler klubbkveldene på en forsvarlig måte iforhold til smittevern. Vi vil ha egen smittevernansvarlig og alle deltakere må sprite hender før hvert parti.

Vi i styret gleder oss til å starte opp igjen og håper på god oppslutning fra både gamle og nye medlemmer!

Velkommen til dere alle mandag 31. august kl. 19!