Digitalt Årsmøte

Stavanger Sjakklubb avholder årsmøte mandag 15. mars kl. 19. Årsmøte blir i år i digitalt format på Microsoft Teams.

Innkalling med link for deltakelse er sendt til alle medlemmer på e-post.

Agenda for årsmøtet:

1. Formelt årsmøte

a. Valg av møteleder og referert

b. Årsmelding

c. Årsregnskap

d. Kontingent

e. Innkomne forslag

f. Valg av styret (velges for ett år om gangen)

g. Valg av revisor (velges for ett år om gangen)

h. Valg av valgkomite (velges for ett år om gangen)

2. Orientering om status aktiviteter i lys av covid-situasjonen

Hilsen styret i Stavanger Sjakklubb